Перелік і вартість послуг по платним роботам, що надаються фізичним особам

Перед початком виконання робіт, Виконавець зобов’язаний провести попередню перевірку наявності технічної можливості виконання робіт. У разі якщо Виконавець виявить відсутність технічної можливості виконати роботи, то він має право відмовитися від виконання таких робіт. Відсутність технічної можливості виконати роботи фіксується в Акті, який повинен бути підписаний обома Сторонами з вказівкою обставин, які не дозволили Виконавцю виконати роботи. Оплата за надані послуги списується з особового рахунку абонента.

* Послуга застосовується окремо, без оплати виклику майстра.